BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Ngày 5 tháng 10 năm 2021 !

$ADA đang nằm trong vùng có khả năng pump cao, cần chờ đủ lượng volume để pump.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.