SOT_Indie

ADA USDT 18/08/21

Giá xuống
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
Có vẻ như đợt FOMO ADA đã kết thúc. Thị trường giảm 3 ngày liên tiếp và đây là lúc tiếp tục bán. Tham lam 1 chút

Entry: 2.0

Mục tiêu gần: 1.6 - 1.65

Kỳ vọng: 1.5


Bình luận