vuongdq2121

ADA /USDT phân kỳ giảm giá khung H1

Giá xuống
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADA /USDT phân kỳ giảm giá khung H1
Khung H4 và D1 đang chờ tín hiệu tạo đỉnh
Sẽ có cú điều chỉnh lành mạnh để lên tiếp
Tuy nhiên, 12/09 này ADA tích hợp Smartcontract vào mạng chính rất có thể lại bị bẻ gãy kỹ thuật do FOMO bởi tin tức
Anh em nếu gom hàng thì chờ điều chỉnh thì vào

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.