SOT_Indie

ADA 26/01/2022

Giá lên
BINANCE:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
ADA lại tiếp tục về vùng kháng cự cứng
Sau vô số lần test vùng kháng cự này đều không thành công cộng thêm BTC và các coin lớn khác đang sideway vùng thấp tôi không nghĩ ADA có thể phá được cái đáy này, có thể phục hồi trước BTC .
Khuyến nghị Mua:
Dừng lãi đỉnh gần nhất 1.6-1.8
Dừng lỗ khoảng 10-15% giá trị đồng coin
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.