Quangkyoto

Mô hình chiếc cốc tay cầm và xu hướng của ADA

BINANCEUS:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
BINANCE:ADAUSDT
ADA đang trong quá trình tích luỹ, khi gia phá qua ngưởng 2.950 ADA sẽ tăng 15-18%
Trên đây chỉ là nhận định cá nhân, và còn nhiều yếu tố khác

Bình luận