Quangkyoto

Mô hình chiếc cốc tay cầm và xu hướng của ADA

BINANCEUS:ADAUSDT   Cardano / TetherUS
BINANCE:ADAUSDT
ADA đang trong quá trình tích luỹ, khi gia phá qua ngưởng 2.950 ADA sẽ tăng 15-18%
Trên đây chỉ là nhận định cá nhân, và còn nhiều yếu tố khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.