BINANCE:ADAUSDTPERP   Cardano / TetherUS PERPETUAL FUTURES
giá quay về key level, xuất hiện một cây pin bar rất đẹp, tựa như quét SL của trader, kết hợp mô hình 2 đáy báo hiệu xu hướng hồi kết thúc.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.