stonetradecoin

ADA khung h4 ngày 13/07/2020

Giá xuống
OKEX:ADAUSDTPERP   ADA-USDT Perpetual Swap Contract
Nến giá Ada đang hình thành một mô hình hai đỉnh với chỉ số RSI trung tính trên biểu đồ 4 giờ.

Vì giá đang chạy trong phạm đỉnh với khối lượng giao dịch giảm, Ada có thể phải đối mặt với nhiều áp lực bán tháo tại vùng giá $ 0,14. Mặt khác, $ 0,125 là một mức hỗ trợ quan trọng, nếu bị mất, có thể dẫn đến sự sụp đổ giá và kiểm tra $ 0,11.

Luôn luôn tỉnh táo và tránh fomo~


Stone Trade Coin,Ngoài ra mình có xây dựng chuyên mục thảo luận về crypto tại - Bên dưới

Bình luận