stonetradecoin

ADA khung h4 ngày 13/07/2020

Giá xuống
OKX:ADAUSDT.P   ADAUSDT Perpetual Swap Contract
Nến giá Ada đang hình thành một mô hình hai đỉnh với chỉ số RSI trung tính trên biểu đồ 4 giờ.

Vì giá đang chạy trong phạm đỉnh với khối lượng giao dịch giảm, Ada có thể phải đối mặt với nhiều áp lực bán tháo tại vùng giá $ 0,14. Mặt khác, $ 0,125 là một mức hỗ trợ quan trọng, nếu bị mất, có thể dẫn đến sự sụp đổ giá và kiểm tra $ 0,11.

Luôn luôn tỉnh táo và tránh fomo~


Stone Trade Coin,Ngoài ra mình có xây dựng chuyên mục thảo luận về crypto tại - Bên dưới

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.