tongbang0

ADX - 3 nến xanh đều và trendline dài hạn

BINANCE:ADXBTC   AdEx / Bitcoin
ADX chạm trendline dài hạn và tăng đều 3 nến xanh, Histogram và RSI báo hiệu dấu hiệu mua của thị trường. Dự kiến sẽ có 1 đợt tăng mạnh trong vài ngày tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.