duc1810

AE - Break - Up

Giá lên
BINANCE:AEBTC   None
Mới tập crypto , anh em cho ý kiến
AE breakout 190-1200 sts - uptrend
tg1: 1309sts
tg2: 1381
tg3:1470sts
tg5: 2160sts
Ý kiến chủ quan, i am new member