trongvinh0403

AGG Cổ Phiếu Tiềm Năng Cho 2022

HOSE:AGG   CTCP DTPT BDS AN GIA
Có lẽ sáng mai AGG sẽ chịu ảnh hưởng của làn sóng chốt lời BĐS. Nhưng nói gì thì nói, với các yếu tố vĩ mô cũng như kì vọng vào nội tại công ty, có lẽ làn sóng cổ phiếu bất động sản nói chung và AGG nói riêng sẽ là một trong những cổ phiếu đáng để nắm giữ dài hạn với tầm nhìn 2-3 năm. Còn mình chỉ chơi lướt sóng thôi nên không quan tâm nhiều đâu =)) Tất cả chỉ là bịa đặt, tôi không chịu trách nhiệm với đồng tiền của bạn 😀
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.