HOSE:AGR   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
Trong thời gian qua, AGR đang tích luỹ bên trên vùng hỗ trợ sau khi vượt khỏi vùng này từ ngày 23 tháng 8. Hiện tại đã có sự xác nhận khi 3 lần không thể phá đáy.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiếp tục tăng đến vùng mục tiêu 19.55.
Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex