Kushinagar

AION/BTC , SUPER PUMP X5

Giá lên
BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
Sau khi đến hết sóng LD theo các nhịp 5~3~5~3~5 hoàn thành xu hướng cấp 1 (Sóng 1 trong sóng chính IM). Thì xu hướng cấp 2 diễn ra và đã không phá được điểm DOW, dẫn tới đảo chiều hoàn thánh sóng hiệu chỉnh là sóng 2. Tạo ra các vùng entry 1 và entry 2. Chúng ta có thể buy ở vùng entry này .

Xu hướng cấp 1 tiếp diễn được hình thành, chiều dài sóng 3 được tính bằng Fib mở rộng sóng 1 + sóng 2 = 1,681

Entry 1: 444 - 495 sts

Entry 2: 294 -335 sts

TP: 1868 sts ( 500%)

Chức mọi người đạt lợi nhuận hiệu quả nhất .

Bình luận