CryptoWorldChannel

Xu hướng AION ngày 4/5 2018

BINANCE:AIONBTC   Aion / Bitcoin
Theo nhóm phân tích, xu hướng AION có 2 trường hợp :
1. BTC ổn định AION sẽ bay về target 45 46
2. BTC up/ down, ảnh hưởng tới AION, sẽ về mức hỗ trợ 41, sau đó bay lên 44 45