AION đã chạm vào đường trendline như hình trên nhận định sẽ có một cú bật lại mạnh trong thời gian tới . phân tích rsi và macd đều phù hợp với việc bullish khi BTC đi ngang khi kết thúc đợt tăng giá vừa rồi
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.