AION đã chạm vào đường trendline như hình trên nhận định sẽ có một cú bật lại mạnh trong thời gian tới . phân tích rsi và macd đều phù hợp với việc bullish khi BTC đi ngang khi kết thúc đợt tăng giá vừa rồi