MexcieZ

Phân tích ALGO 18/3

BINANCE:ALGOUSDT   Algorand / TetherUS
- ALGO khung ngày đang được đỡ bởi vùng hỗ trợ mạnh mẽ và chuẩn bị break khỏi trend giảm ngắn hạn, đây cũng là một altcoin có thể lưu ý nếu BTC tiếp tục đà tăng trưởng của mình trong thời gian tới.

- Nếu thoát khỏi được trend giảm, ALGO sẽ tìm về những đỉnh cũ khoảng 0.88-1.01
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.