BlockInfo

Alice/usdt

Giá lên
BINANCE:ALICEUSDT   ALICE / TetherUS
Alice sẽ có bản phát hành game chính thức trong năm nay.
Đây là đồng coin theo mình chắc chắc sẽ bùng nổ rất mạnh như AXS khi phát hành game chính thức, rất đáng để có trong danh mục đầu tư của bạn.
Hiện tại theo trên chart Alice đang đi 5 sóng tích lũy eliiot với sóng 5 đẩy.
Kì vọng trung hạn. 65-95$.
Chúc giao dịch thành công.
Tham khảo.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.