nhinguyenminh1

SHORT ALICE

Giá xuống
nhinguyenminh1 Pro Cập nhật   
BINANCE:ALICEUSDTPERP   ALICE / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Áp dụng mẫu hình Harmonic vào trading: Mẫu hình con dơi
Kết hợp volume profile .
Bình luận: Lệnh này đã hoà vốn nếu đời sl theo quy tắc 1:1, mô hình Harmonic đã thất bại. khả năng xu hướng tăng sẽ còn tiếp tục
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.