BINANCE:ALICEUSDTPERP   ALICE / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Giá về KL short xuống cản gần nhât, quan sát dời SL để đạt TP cao

Bình luận