GameonVentures

AMB, H4 update, Sóng giảm cuối cùng

BINANCE:AMBBTC   Ambrosus / Bitcoin
Diễn biến tiếp theo AMB sẽ tăng nhẹ (vùng đánh dấu correction màu cam) sau đó bước vào các bước sóng giảm cuối cùng của mình để về tới đích ở đáy