BINANCE:AMBBTC   Ambrosus / Bitcoin
Chờ điẻm break mô hình để buy cho 1 chuyến đi x2

Lưu ý: Dưới điểm vàng là SL
Bình luận: Hướng tới mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
xong vòng 1, tới vòng 2