trungnguyen09

Chỉ số AMZN - Elliott + VP 12/8

Giá lên
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Hôm nay mở cửa nó không cắn lệnh mà vọt luôn các ông giáo ạ ;((
Mai săn bằng được!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.