GKFXPrimeVN

Chiến thuật đâu cơ AMAZON

Giá xuống
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
138 lượt xem
1
Cổ phiếu Amazon đã breakout qua khỏi trend tăng
Tìm điểm bán khí giá quay test lại đường trendline khoảng giá 1840

Mục tiêu hướng đến 1740

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh

Bình luận