NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
xu hướng down trend
Bình luận: ok