GKFXPrimeVN

Cổ phiếu AMAZON (AMZN), thời điểm vàng để mua!

Giá lên
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Chiến tranh thương mại không ảnh hưởng nhiều đến Amazon, bởi Amazon không hiện diện nhiều ở TQ . Khi kinh tế TG ngày càng được số hóa và thương mại điện tử lên ngôi, Amazon sẽ ngày càng được hưởng lợi. Hiện Amazon đã mở rộng thị phần ra hàng trăm quốc gia trong đó có VN. Phân tích biểu H4, D1 cho thấy Amazon đang phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh và tạo ra mô hình 2 đáy rõ ràng. Vùng giá 1750 cũng là ngưỡng hỗ trợ chẵn khá an toàn. Điều chúng ta cần làm là quản lý vốn hợp lý để mua lâu dài. Chiến lược như hình, anh em tham khảo nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.