TradingView

Làm thế nào để đảo ngược biểu đồ của bạn

Đào tạo
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Ấn ALT + I để đảo ngược biểu đồ. Nếu bạn sử dụng Mac, ấn option ⌥ + I. Phím tắt này sẽ giúp bạn ngay lập tức đảo ngược biểu đồ từ dưới lên trên. Biểu đồ đảo ngược sẽ giúp bạn có một cái nhìn mới lạ về giá và xu hướng.

Trong ý tưởng này, chúng tôi đang hiển thị hai biểu đồ ngày của Amazon cạnh nhau. Biểu đồ bên trái là Amazon đảo ngược trong khi biểu đồ bên phải không có bất kỳ sửa đổi nào. So sánh hai biểu đồ này, một đảo ngược và bình thường, là một bài tập trong cái nhìn phân tích. Hãy tự hỏi, bạn vẫn thấy xu hướng tương tự? Hoặc bây giờ quan điểm của bạn đã thay đổi mà bạn có thể dễ dàng nhìn thấy điều ngược lại với những gì bạn đã thấy trước đây?

Đây là một cách khác để suy nghĩ về vấn đề này: nếu bạn "mua" biểu đồ đảo ngược ở bên trái bởi vì nó trông giống như chữ viết hoa hoặc hình nhúng hấp dẫn, thì điều đó sẽ giống như bán biểu đồ bình thường của Amazon ở bên phải. Bằng cách đảo ngược biểu đồ, bạn có thể tự kiểm tra xu hướng và hành động giá, điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn không chắc chắn. Lật ngược biểu đồ và tự hỏi lại câu hỏi để xem nó có xác nhận hay không.

Chúng tôi hy vọng bạn thích mẹo này và mong muốn được nghe phản hồi, ý kiến hoặc bình luận của các bạn. Cảm ơn vì đã là thành viên của TradingView!

Get $30 worth of TradingView Coins for you and a friend: https://www.tradingview.com/share-your-love/

Read more about the new tools and features we're building for you: https://www.tradingview.com/blog/en/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.