KenPCA

Deal 13: Sell Amazon ngày 22/9/2021

Giá xuống
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Tín hiệu giao dịch:
Sell AMZN tại giá 3400
Stoploss tại 3600
Takeprofit tại 2500

Quản lí vốn như sau:
Tài khoản 50k$
Sell 100 cổ phiếu AMZN đòn bẩy 1:50
- Mức kí quỹ sẽ là: 3400*100/50 = 6.800$
- Stoplosse: 100*(3600-3400) = 20.000$
- Takprofit: 100*(3400-2500) = 90.000$
Kèo Hold đến cuối năm. Chúc anh chi nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền.