KenPCA

Deal 13: Sell Amazon ngày 22/9/2021

Giá xuống
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
Tín hiệu giao dịch:
Sell AMZN tại giá 3400
Stoploss tại 3600
Takeprofit tại 2500

Quản lí vốn như sau:
Tài khoản 50k$
Sell 100 cổ phiếu AMZN đòn bẩy 1:50
- Mức kí quỹ sẽ là: 3400*100/50 = 6.800$
- Stoplosse: 100*(3600-3400) = 20.000$
- Takprofit: 100*(3400-2500) = 90.000$
Kèo Hold đến cuối năm. Chúc anh chi nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.