ProTraderNo1

AMAZON, cổ phiếu an toàn, lợi nhuận cao!

Giá lên
NASDAQ:AMZN   Amazon.com, Inc
AMAZON INC ( AMZN ) và cổ phiếu của công ty này được hưởng lợi vô cùng lớn từ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Khi người dân các nước không thể ra khỏi nhà do các lệnh cấm và lo sợ dịch bệnh, úng dụng thương mại trực tuyến như AMAZON là lựa chọn hàng đầu! Cổ phiếu này được đánh giá còn rất nhiều tiềm năng phát triển và bản thân ứng dụng AMAZON sau đợt dịch bênh này sẽ làm thay đổi đáng kể thói quen tiêu dùng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.