HoangMinhchannel

ANV với target quanh khu vực 3955

Giá lên
HOSE:ANV   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
ANV trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối mạnh sau 2 lần test khu vực đáy 33.8 - 34.5. Lần thứ vào ngày 4 tháng 11 và lần thứ 2 vào ngày 19 tháng 11, mặc dù trong vài ngày trước có tín hiệu phá khỏi vùng đáy nhưng đã tạo tín hiệu FalseBreakout trong sáng nay.

Target dự kiến của ANV sẽ là 39 - 3955

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.