HoangMinhchannel

ANV với target quanh khu vực 3955

Giá lên
HOSE:ANV   CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
ANV trong ngắn hạn đang có tín hiệu mua vào tương đối mạnh sau 2 lần test khu vực đáy 33.8 - 34.5. Lần thứ vào ngày 4 tháng 11 và lần thứ 2 vào ngày 19 tháng 11, mặc dù trong vài ngày trước có tín hiệu phá khỏi vùng đáy nhưng đã tạo tín hiệu FalseBreakout trong sáng nay.

Target dự kiến của ANV sẽ là 39 - 3955

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex