hoanganhchu

Mở vị thế APH

Giá lên
HOSE:APH   CTCP TD AN PHAT HOLDING
Mở vị thế mua với cổ phiếu APH , đạt được các yếu tố đồng thuận sau:

1. Giá tạo nền tích lũy ở vùng hỗ trợ giá xung quanh mốc 42,000 rất mạnh.
2. Giao dịch với hệ thống RSI + CCI + Stoch: Các chỉ báo RSI , CCI cùng phân kỳ với biểu đồ giá => Giá đã tạo đáy, và cả 2 chỉ số đều đi ra khỏi vùng quá bán với chỉ số thấp hơn vùng quá bán cũ.
3. Giao dịch với hệ thống MACD và Bollinger: HIstogram cũng tạo dấu hiệu phân kỳ, tuy nhiên không rõ ràng như RSI và CCI .

Entry : 42.00
SL: 38.95.
TP: 48.50
TP2: 54.0
TP3: 65.