SeeTheFuture

APPC [Binance] - Một bước lùi, ba bước tiến - 800% lợi nhuận

Giá xuống
BINANCE:APPCBTC   AppCoins / Bitcoin
APPC - Một bước lùi, ba bước tiến

APPC đang ở nhịp tăng cuối cùng của phần tăng giá ở nhịp này, chúng tôi nhìn nhận thấy APPC đang chuẩn bị có xu hướng down giá dài hạn và mất giá trị khoảng 80% (từ 7500 giá hiện tại xuống mức 1700 sts )

Chúng tôi nhận thấy đây là cơ hội đầu tư tuyệt vời và sẽ bắt đầu mua từ 2000 sts trở xuống.

Mục tiêu bán của chúng tôi là 14000 sts với target lợi nhuận 800%

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bán một phần tài khoản của mình tại 6000 sts để giao dịch.

Chân thành cám ơn bạn đã quan tâm và theo dõi kênh

#SeeTheFuture Team

Bình luận