GameonVentures

APPC, H4, Rủi ro

BINANCE:APPCBTC   None
Tính rủi ro của APPC khiến cho tôi nghĩ tới việc giao dịch APPC khi đạt 280 sts trở xuống