NguoiHuongDanDauTu

Chia sẻ kèo altcoin

Giá lên
BINANCE:ARPABTC   ARPA Chain / Bitcoin
Con ARPA đã bước vào xu hướng tăng trở lại, có thể xác định được vùng 0,00000280 là đáy tiếp theo được thiết lập và tiếp diễn xu hướng tăng. Mua vào ARPA/ BTC ở giá 0,00000280- 0,00000300 TP 3 mốc như trên 0,00000390-415-435.
Theo dõi để nhận dc nhìu kèo hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.