HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
67 lượt xem
0
ASM đã hoàn thành mô hình vai đầu vai
Entry 17.4
Stoploss 15.3
Take profit 21.75