HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
1/10/2021 ASM có mẫu hình tái tích lũy wyckoff. Đang ở pha E.
Trước đó có nhịp LPS /BU. Tạo nền nhưng bị gãy nền rũ. Có thể đang tạo major BU ở pha E
Bình luận: Gặp kháng cự tại nền cũ 16. CHú ý phiên tiếp theo nếu có giá vận động up lên lại nền
Bình luận: Điểm BU chuẩn xác. TUy nhiên lại ko mạnh dạng add on