HOSE:ASM   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
1/10/2021 ASM có mẫu hình tái tích lũy wyckoff. Đang ở pha E.
Trước đó có nhịp LPS /BU. Tạo nền nhưng bị gãy nền rũ. Có thể đang tạo major BU ở pha E
Bình luận: Gặp kháng cự tại nền cũ 16. CHú ý phiên tiếp theo nếu có giá vận động up lên lại nền
Bình luận: Điểm BU chuẩn xác. TUy nhiên lại ko mạnh dạng add on
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.