Ly_Hoang_Official

#ASML - LƯỚT SÓNG TỐC ĐỘ CAO

Giá lên
EURONEXT:ASML   ASML HOLDING
#ASML

✅ Mua trước kỳ báo cáo doanh thu Q1
20.4.2022
✅ Chia cổ tức siêu khủng 03.05 - 12.05
3.7€/cổ phiếu

✅ Sự phân kỳ tăng có vẻ như đang hình thành
Nếu đúng là yếu tố phân kỳ thì tỷ lệ chiến thắng > 80%
1. Giá chạm mức Ma50
2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tăng lên mức 50
3. MACD chuyển động lượng mua và trendline quay về trục 0.

📌Phương án giao dịch:
Giá mua vào: 540$ (giá hiện tại)
Giá cắt lỗ: 511$
Giá chốt lời 1: 565$
Giá chốt lời 2: 590$

Chúc anh chị em lướt sóng thành công!
😎😎😎

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.