khang996

Nhận định về AST trong thời gian cuối năm 2021 đầu 2022

HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
Sau một thời gian dài theo dõi cổ phiếu AST .
Và tôi cũng muốn nói rằng đây là ý kiến cá nhân của tôi.
Bài viết này chỉ mang tính tham khảo,
Và không khuyến nghị ai bất kì điều gì.
Tôi đã theo dõi cp này dài hạn và học tập, sàn lọc theo phương pháp của Phil Twon trong cuốn Paybacktime
Tôi
Mua ở vùng giá tốt và nắm giữ trong giai đoạn khủng hoảng vì dịch covid.
Tôi nhận ra cổ phiểu này rất tiềm năng
Và sau đây là một số nhân định của tôi về CP AST trong thời gian tới.
cuối năm 2021, đầu 2022.
Sẽ có 2 Trường hợp có thể xảy đến:
Một là đi xuống: thì tôi sẽ mua tích lũy thêm tại vùng 47~ 50đ
Hai là đi lên: thì tôi sẽ mua tích lũy vùng 54đ này một ít.
Và tôi chưa cần phải bán đi.
Tích lũy dần dần.
Tới điểm biên An toàn là 155đ thì sẽ dừng mua vào.
Đạt ngưỡng 300đ thì tôi sẽ bán ra.
Còn hiện tại mục tiêu là tích lũy.
Rất vui vị các bạn đã tham khảo bài viết này.
Mọi ý kiến đóng góp đừng ngần ngại cứ mail cho tôi nhé.
Trân Trọng!
Gmail: doduykhang996@gmail.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.