minhmango

AST - Tín hiệu vẫn tích cực

Giá lên
HOSE:AST   CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
AST đã giảm hơn 9% từ đỉnh gần nhất ở 67,000. Tuy nhiên mình cho răng đây là nhịp điều chỉnh sau quá trình tăng giá mạnh mẽ trước đó.
Hiện gia đang nằm ngay phía trên hỗ trợ MA100, nếu giá giữ vững ngưỡng hỗ trợ này thì nhiều khả năng sẽ tăng lên kiểm định lại kháng cự tại 63,300.
Bình luận: Giá tăng rồi
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Ae chốt giá 66k cũng đc rồi nhỉ

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905