BINANCE:ATOMBTC   Cosmos / Bitcoin
Cặp giao dịch Atom/Btc trên đồ thị tuần vẫn đang nằm trong xu hướng giảm giá. Tuy nhiên đang phát ra những tín hiệu đầu tiên của một đợt phục hồi.
Nếu có cây nến ngày đóng trên 0.000355 thì rất có thể có sóng hồi lên vùng 0.00040 - 0.00043STS
Nếu giá không phá lên trên vùng 0.000355STS thì xu hướng giảm sẽ tiếp tục.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.