nguyenhuuthanh

ATOMUSDT sóng Elliott giá tăng

Giá lên
BINANCE:ATOMUSDT   Cosmos / TetherUS
mình thấy ATOM đang đi theo mô hình elliott .
Đây là dự đoán cá nhân mọi người tham khảo
thanks
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.