minhmango

Cập nhật Chứng khoán Úc

OANDA:AU200AUD   Australia 200
Xu hướng: Trung tính
Hỗ trợ 6380, 6500-6550
Kháng cự 6700 và 6800
Price action: Các đây 2 tuần, có một nến pin bar thể hiện lực tăng mạnh hình thành tại vùng hỗ trợ 6500-6550 đã đưa giá vọt lên cao
Chúng ta sẽ theo dõi nhưng vùng kháng cự và hỗ trợ để tìm tín hiệu giao dịch. Có thể buy tại hỗ trợ và bán tại kháng cự nên tại đó xuất hiện price action.

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.