tradafx

Bài 1: Chúng ta có thật sự hiểu về động lực thị trường - Phần 1

Đào tạo
OANDA:AU200AUD   Australia 200
Bài 1: Chúng ta có thật sự hiểu về động lực thị trường - Phần 1

Động lực thị trường (Market Dynamics) là nền tảng cho mọi lý thuyết và mô hình phân tích kỹ thuật.
Đây là chuỗi video giúp các bạn có có được kiến thức tổng quát về Động lực thị trường và hướng dẫn cách nhìn nhận vấn đề này một cách chi tiết.