tradafx

Bài 1: Chúng ta có thật sự hiểu về động lực thị trường - Phần 1

Đào tạo
OANDA:AU200AUD   Australia 200
Bài 1: Chúng ta có thật sự hiểu về động lực thị trường - Phần 1

Động lực thị trường (Market Dynamics) là nền tảng cho mọi lý thuyết và mô hình phân tích kỹ thuật.
Đây là chuỗi video giúp các bạn có có được kiến thức tổng quát về Động lực thị trường và hướng dẫn cách nhìn nhận vấn đề này một cách chi tiết.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.