NguyenDuyCuong19

Đồng coin tiềm năng 2021 cho anh em trade hoặc đầu tư dài hạn

Giá lên
NguyenDuyCuong19 Cập nhật   
BINANCE:AUCTIONBUSD   AUCTION / Binance USD
Mình phân tích cơ bản dựa vào nền tảng đồng coin và dùng Fibonanci mở rộng trên xu hướng.
Bounce.finance (AUCTION) là gì?

Bounce là một nền tảng đấu giá phi tập trung, kết hợp cơ chế khai thác thanh khoản (liquidity mining), quản trị phi tập trung (decentralized governance), staking, IDO, và Chợ NFT. Nền tảng này hoạt động trên nguyên tắc về sự khan hiếm nguồn lực, điều này tạo ra một môi trường hoán đổi (swap) cạnh tranh.
Hiện tại Auction đang có tín hiệu mua với xác nhận khối lượng, Entry 26$-29$
Target 1: 36$
Target 2: 40$
Target 3: 45$
Bình luận: Giá đã phá vỡ cả 3 Target mình đưa ra. Anh em có thể chốt lãi hoặc giữ lệnh và dời Stoploss dương để tăng lợi nhuận nhé.
Bình luận: Giá di chuyển hoàn toàn trùng khớp với các mốc của sóng mở rộng, Auction list sàn Coinbase Pro, với xu hướng hiện tại giá hoàn toàn có thể đạt mốc 1.618 là 83.99$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.