FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
AUDCAD đã về đến vùng hỗ trợ và yếu đi, plan là canh long trên d1 nếu có tín hiệu ( pinbar / engulfing ), giá có khả năng đi lên hình thành mô hình vai đầu vai

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.