dinhchien

AUDCAD - giảm tiếp H4 (sóng đối xứng - new Elliot)

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Theo lý thuyết sóng Symmetry Wave AUDCAD vẫn trong xu hướng giảm. Hiện AUDCAD tăng điều chỉnh về vùng sóng H4, mình đoán vẫn giảm tiếp từ sóng (8) đến (9)

Đóng lệnh: đạt mục tiêu: lợi nhuận 120 bibs

Bình luận