OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
giá quá khứ break xuống nhìn xa thì goiá đang hôì về kl D giảm chạm trend giảm khung D canh sell dài vùng giá này goođ luck