Kienthucforex

AUDCAD hình thành theo mô hình nêm tăng hay chỉ là phá vỡ giả?

Giá lên
OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Nhìn vào biểu đồ D1 có thể thấy AUDCAD đã hình thành nên 1 nêm tăng:
Mặc dù ngày hôm qua D1 đã đóng ở cạnh trên của nêm tăng. Tuy nhiên, tại phiên Á ngày hôm nay thứ 4, AUDCAD đã lao dốc giảm. Ngoài ra các nến H4 cũng chưa thể tạo ra được các đỉnh cao hơn, cho nên rất có thể đây chỉ là 1 phá vỡ giả.
Hiện tại, giá sẽ về test lại kháng cự tại 0.906. Nếu tại đây trụ vững rất có thể giá sẽ bứt phá và tăng lên theo đúng kịch bản mô hình nêm tăng. Vì lẽ đó các bạn có thể:
Chờ mua tại: 0.906
Cắt lỗ: 0.905
Chốt lời: 0.914

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.