Cowboyyy

AUDCAD - Daily- 11/4/2019

Giá xuống
Cowboyyy Cập nhật   
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Sell
Bình luận:
Đang ở lệnh chờ
Bình luận:
Đang thực hiện giao dịch
Đóng lệnh: dừng lỗ