Cowboyyy

AUDCAD - Daily- 11/4/2019

Giá xuống
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Sell
Bình luận: Đang ở lệnh chờ
Bình luận: Đang thực hiện giao dịch
Đóng lệnh: dừng lỗ