OANDA:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
buy AUDCAD
Giao dịch đang hoạt động: cân nhắc chốt lời tại bị trí hiện tại.
để vượt qua vùng này khá là khó nhưng nếu vượt qua đc thì khả năng sẽ lên được tp 2 sớm
Bình luận: mình chốt 1/2 ở đây

Bình luận