Sinvestvn

Xu hướng AUDCAD.

Giá lên
FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
1. AUDCAD đang ở hỗ trợ rất mạnh trên khung D1, vùng giá 0.9120.

2. Khung H4 xuất hiện phân kỳ đảo chiều.

--> BUY trên khung H4.