FX:AUDCAD   Đô la Úc/Đô la Canada
Hi mọi người, tuần vừa rồi cặp AUDCAD đã quay lại test vùng sell cũ, và giá đã không thể giảm tiếp, sau đó giá đã tích lũy tăng theo mô hình, chúng ta có thể canh buy sớm theo cạnh của tam giác hoặc an toàn hơn là chờ giá break hẳn lên trên để hình thành một xu hướng tăng có đỉnh đáy rõ ràng, đây là ptkt nên các bạn có thể áp thêm yếu tố ptcb vào để có thể buy sớm nên 2 yếu tố này đồng thuận. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.